Trang chủ » Chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm Công nghệ thông tin (ICT)

Chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm Công nghệ thông tin (ICT)

Interlink Việt Nam là đối tác tin cậy của các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu để giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm ICT tại thị trường Việt Nam với rủi ro thấp nhất, chất lượng cao và tăng tính cạnh tranh.

Interlink Việt Nam là đối tác tin cậy của các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu để giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm ICT tại thị trường Việt Nam với rủi ro thấp nhất, chất lượng cao và tăng tính cạnh tranh.

Các thiết bị công nghệ thông tin (ICT) được nhập khẩu vào Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam với mục đích thương mại được quản lý bởi Bộ Thông tin và truyền thông (MIC).

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa, HS Code và mô tả kĩ thuật được quy định rõ tại Thông tư số: 02/2024/TT-BTTTT

• Các sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư 02/2024/TT-BTTTT bắt buộc phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

• Các sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư 02/2024/TT-BTTTT bắt buộc phải thực hiện công bố hợp quy.

Quy trình chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm Công nghệ thông tin:
……

Bước 1: Xác định sản phẩm, hàng hóa có thuộc phạm vi quy định của Thông tư 02/2024/TT-BTTTT hay không? Đây là bước quan trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và thời gian của khách hàng.

Bước 2: Hãng sản xuất có chứng chỉ ISO 9001 hay không?

Bước 3: Đo kiểm, thử nghiệm sản phẩm theo các quy chuẩn kĩ thuật (QCVN) tương ứng.

Bước 4: Nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy tại Cục Viễn thông (VNTA)

Bước 5: Thực hiện công bố hợp quy để hoàn thiện, kết thúc hồ sơ.

Dịch vụ của Interlink Việt Nam:

• Tư vấn tới Quý khách hàng những quy định, quy chuẩn kĩ thuật (QCVN) áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa giúp xác định đúng và đủ các yêu cầu tránh lãng phí thời gian, tiền bạc của Quý khách.

• Gửi mẫu và phối hơp với các phòng thử nghiệm để thực hiện công việc một cách trôi chảy, thời gian nhanh nhất.

• Hướng dẫn, chuẩn bị, nộp các hồ sơ và tài liệu liên quan tới cơ quan chứng nhận giúp Quý khách.

Trở lại đầu trang