Trang chủ » Chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm điện – điện tử, gia dụng

Chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm điện – điện tử, gia dụng

Các thiết bị, sản phẩm điện – điện tử và hàng gia dụng được nhập khẩu vào Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam với mục đích thương mại được quản lý bởi Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa, HS Code và mô tả kĩ thuật được quy định rõ tại Quyết định số: 2711/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với thiết bị điện – điện tử được quản lý bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, có hai chứng nhận quan trọng nhất là:

• Chứng nhận An toàn điện (Safety- CR Mark).

• Chứng nhận Tương thích điện từ (EMC- CR Mark)

Quy trình chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm điện – điện tử, gia dụng:
….

Bước 1: Xác định sản phẩm, hàng hóa có thuộc phạm vi quy định của Quyết định số: 2711/QĐ-BKHCN hay không? Đây là bước quan trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và thời gian của khách hàng.

Bước 2: Xác định nhu cầu của Quý khách về số lượng, tần suất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Bước 3: Đo kiểm, thử nghiệm sản phẩm theo các quy chuẩn kĩ thuật (QCVN), tiêu chuẩn kĩ thuật (TCVN) tương ứng.

Bước 4: Nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy tại các Cơ quan chứng nhận.

Bước 5: Nhận kết quả chứng nhận và kết thúc hồ sơ.

Dịch vụ của Interlink Việt Nam:

• Tư vấn tới Quý khách hàng những quy định, quy chuẩn kĩ thuật (QCVN), tiêu chuẩn kĩ thuật (TCVN) áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa giúp xác định đúng và đủ các yêu cầu tránh lãng phí thời gian, tiền bạc của Quý khách.

• Gửi mẫu và phối hơp với các phòng thử nghiệm để thực hiện công việc một cách trôi chảy, thời gian nhanh nhất.

• Hướng dẫn, chuẩn bị, nộp các hồ sơ và tài liệu liên quan tới cơ quan chứng nhận giúp Quý khách.

Trở lại đầu trang