Trang chủ » Chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải được nhập khẩu vào Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam với mục đích thương mại được quản lý bởi Bộ Giao thông vận tải (MOT).

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa, HS Code và mô tả kĩ thuật được quy định rõ tại Thông tư số: 12/2022/TT-BGTVT về việc quy định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Quy trình chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa liên quan tới giao thông, vận tải:
….

Bước 1: Xác định sản phẩm, hàng hóa có thuộc phạm vi quy định của Thông tư số: 12/2022/TT-BGTVT hay không? Đây là bước quan trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và thời gian của khách hàng.

Bước 2: Xác định nhu cầu của Quý khách về số lượng, tần suất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Bước 3: Đo kiểm, thử nghiệm sản phẩm theo các quy chuẩn kĩ thuật (QCVN), tiêu chuẩn kĩ thuật (TCVN) tương ứng.

Bước 4: Nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy tại các Cơ quan chứng nhận.

Bước 5: Nhận kết quả chứng nhận và kết thúc hồ sơ.

Dịch vụ của Interlink Việt Nam:

• Tư vấn tới Quý khách hàng những quy định, quy chuẩn kĩ thuật (QCVN), tiêu chuẩn kĩ thuật (TCVN) áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa giúp xác định đúng và đủ các yêu cầu tránh lãng phí thời gian, tiền bạc của Quý khách.

• Gửi mẫu và phối hơp với các phòng thử nghiệm để thực hiện công việc một cách trôi chảy, thời gian nhanh nhất.

• Hướng dẫn, chuẩn bị, nộp các hồ sơ và tài liệu liên quan tới cơ quan chứng nhận giúp Quý khách.

Trở lại đầu trang