Chứng nhận tại thị trường Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như: Kinh tế, khoa học kĩ thuật, giáo dục, tiêu chuẩn chất lượng…

Hiện nay, tình trạng hàng giả hàng nhái, kém chất lượng đang tràn ngập trên thị trường. Chính vì thế để bảo vệ người tiêu dùng Việt, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật có liên quan. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu để khẳng định chất lượng cho sản phẩm của mình thì việc chứng nhận hợp quy là yêu cầu cần thiết giúp tổ chức khẳng định thương hiệu hàng hóa trên thị trường.

Chính phủ Việt Nam giao cho các Bộ có liên quan ban hành danh mục các mặt hàng cần thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Cụ thể:

1. Bộ Thông tin và truyền thông: Quản lý các sản phẩm, hàng hóa công nghệ thông tin.
2. Bộ Khoa học và công nghệ: Quản lý các sản phẩm, hàng hóa điện điện tử, khoa học công nghệ.
3. Bộ Công thương: Quản lý các sản phẩm, hàng hóa liên quan tới công nghiệp, năng lượng.
4. Bộ Giao thông vận tải: Quản lý các sản phẩm, hàng hóa liên quan tới lĩnh vực giao thông vận tải.
5. …

Dịch vụ:

Trở lại đầu trang